Close

Evig el

Varumärkesstrategi och grafisk design.

SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening) är en ekonomisk förening för andelsägd vindkraft. Tillsammans äger medlemmarna produktionsanläggningar. Grundfilosofin inom SVEF är att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra förnyade investeringar utan nya medlemsinsatser.

Uppdrag:

  • Ta fram en varumärkesstrategi
  • Design av ny logotyp/grafisk profil

Process:
Projektet inleddes med en övergripande marknadsundersökning och intervjuer internt och externt. Genom tre workshops med kunden arbetade vi gemensamt med varumärkets mest väsentliga byggstenar.

Processen visade sig bli mycket framgångsrik. Vi landade internt i en tydlig samsyn kring de insikter vi vunnit genom varumärkesarbetet och kunde slutligen formulera bl.a. unikitet, vision/mission samt varumärkeslöfte. Vi insåg också att det var dags för ett namnbyte.

Idé:
Med en klar unikitet och tydliga värderingar kom vi – summa summarum – fram till följande varumärkeslöfte och namn;
Förnybar energi för mänskligheten/Renewable energy supply for mankind – Evig el